Широкоплощно засенчване. Максимално предпазване от слънцето чрез функцията ,,подвижен таван”.