• Не се пробива дограмата!
  • Може да се монтира без достъп отвън.